JADUAL WAKTU LENGKAP UPSR 2018

Untuk makluman ibu bapa dan pelajar, peperiksaan UPSR tahun 2018 akan bermula 20 dan 24 hingga 27 September 2018.

Berikut dikongsikan Jadual waktu lengkap untuk UPSR yang telah diumumkan oleh KPM...

 

Jadual Peperiksaan UPSR Tahun 2018 (Tarikh Dan Masa)

Tarikh Ujian Bertulis : 20 dan 24 hingga 27 September 2018.

Untuk rujukan, jadual peperiksaan UPSR 2018 yang lengkap dan memaparkan tarikh peperiksaan/ masa, kod kertas serta tempoh masa peperiksaan dijalankan akan dikemaskini selepas pengumuman dari LP Malaysia.

 

Download:https://drive.google.com/file/d/1uAhSF76qLp8xKi3pUgPpDEU-Rq53vo-W/view

 

Tahun 2018

Khamis, 20 September 2018

廣告-請繼續往下閱讀

Isnin, 24 September 2018

廣告-請繼續往下閱讀

Selasa, 25 September 2018

廣告-請繼續往下閱讀

Rabu, 26 September 2018

廣告-請繼續往下閱讀

Khamis, 27 September 2018

廣告-請繼續往下閱讀

CALON – ARAHAN, AMARAN, LARANGAN DAN PERINGATAN

1. ARAHAN AM

1.1 Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis sama ada kertas peperiksaan objektif aneka pilihan atau kertas peperiksaan subjektif akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat

perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan UPSR 2017.

1.2 Calon hendaklah menyemak butiran pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada pihak sekolah sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran RM30.00. Pembayaran hendaklah dibuat kepada pihak JPN atas nama Pengarah Peperiksaan menggunakan Kiriman Wang/Wang Pos.

1.3 Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2017 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon.

2. ARAHAN DI DEWAN/ BILIK PEPERIKSAAN

2.1 Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan.

2.2 Calon hendaklah meletakkan Sijil Kelahiran/MyKid atau Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri atau Borang Pengenalan Diri Calon (LP/Am 118) atau Surat Perakuan Pengenalan Diri di penjuru kanan sebelah label meja sepanjang waktu peperiksaan. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan.

2.3 Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas

Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon

mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan

廣告-請繼續往下閱讀

Untuk panduan, Jadual lengkap peperiksaan UPSR 2018 beserta panduan dan arahan peperiksaan boleh di muat turun/ download di LPM UPSR.

Diucapkan selamat menduduki peperiksaan UPSR. Semoga perkongsian Jadual Peperiksaan UPSR 2018 Tahun 6 ini boleh dijadikan panduan buat pelajar dalam merancang pembelajaran serta ulang kaji.